Վճարման քաղաքականություն - iSTYLE

Կայքի Օգտագործման Պայմաններ

Ցանկացած անձի («Դուք» կամ «օգտագործող») կողմից այս կայքի ցանկացած օգտագործումը կարգավորվում է օգտագործման սույն Պայմաններով և Դրույթներով (Պայմաններ և Դրույթներ): Սույն Պայմանների և Դրույթների նպատակն է սահմանել Կայքի մուտքի, նավիգացիայի, օգտագործման և դրանով գնումներ անելու պայմանները:

Մուտք գործելով և օգտագործելով այս Կայքը՝ Դուք առանց սահմանափակման ընդունում եք կիրառել այս Պայմաններն ու Դրույթները, ինչպես նաև՝ անձնական տվյալների պաշտպանությանը վերաբերող դրույթները (կարդացեք Գաղտնիության Քաղաքականություն հղումը)

Ընկերությունը ցանկացած պահի և առանց ծանուցման կարող է վերանայել կամ թարմացնել սույն Պայմաններն ու Դրույթները և Գաղտնիության և Քուքիների քաղաքականությունը: Ձեր պարտականությունն է կանոնավոր կերպով վերընթերցել այս Պայմաններն ու դրույթները և Գաղտնիության և Քուքիների քաղաքականությունը:

 

 1. ՆԱՎԻԳԱՑԻԱՆ ԿԱՅՔՈՒՄ

1.1 Մուտք դեպի Կայք

Ինտերնետ և այս Կայք մուտք գործելու համար անհրաժեշտ ապարատային և ծրագրային ապահովումը բացառապես օգտատերերի պատասխանատվությունն է:
Ընկերությունն իր բացարձակ հայեցողությամբ իրավունք է վերապահում կասեցնել կամ դադարեցնել մուտքը կամ նավիգացիան դեպի Կայքի ամբողջ կամ մի մասը և/կամ դրա բովանդակությունը և/կամ հասանելի ծառայություններն առանց նախնական ծանուցման և առանց որևէ օգտատիրոջ իրավունքի պահանջելու որևէ փոխհատուցում կամ փոխհատուցում:

Արգելվում է փոփոխել ծրագրային ապահովումը կամ դրա որևէ տարր կամ օգտագործել ծրագրային ապահովման փոփոխված տարբերակը՝ Կայք չարտոնված մուտք ստանալու նպատակով :

1.2. Հղումներ

Կայքը կարող է ներառել հղումներ դեպի այլ կայքեր կամ այլ ինտերնետային աղբյուրներ: Քանի որ Ընկերությունը չի կարող վերահսկել այս կայքերը և արտաքին աղբյուրները, Ընկերությունը չի կարող պատասխանատվություն կրել այս կայքերի և արտաքին աղբյուրների տրամադրման կամ ցուցադրման համար և պատասխանատվություն չի կրում բովանդակության, գովազդի, ապրանքների, ծառայությունների կամ որևէ այլ նյութի համար, որը հասանելի է կայքում կամ այս կայքերից կամ արտաքին աղբյուրներից: Ավելին, Ընկերությունը չի կարող պատասխանատվություն կրել որևէ ցուցադրված կամ ենթադրյալ վնասի կամ կորուստների համար, որոնք առաջանում են (ուղղակի կամ անուղղակիորեն) կամ կապված այս կայքերում առկա բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների օգտագործման հետ կամ վստահության փաստի հետ կամ արտաքին աղբյուրներ:

1.3. Օգտագործողի վարքագիծը

Յուրաքանչյուր օգտվող երաշխավորում է.

 • օգտագործել Կայքը միայն օգտատիրոջ անձնական և օրինական օգտագործման համար, հետևաբար բացառելով որևէ այլ առևտրային օգտագործում առանց Ընկերության նախնական գրավոր համաձայնության,
 • անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել անձնական տվյալները ճշմարիտ, արդիական և ճշգրիտ:

Կայքից օգտվելիս օգտատերերը պետք է իրենց պատասխանատվությամբ, օրինական, քաղաքավարություն և հարգանք ցուցաբերեն այլ օգտվողների, Ընկերության, նրա դուստր ձեռնարկությունների, մասնաճյուղերի և երրորդ անձանց նկատմամբ:

 

Օգտագործողը պետք է հատկապես ձեռնպահ մնա.

 • բեռնել, ցուցադրել, ուղարկել էլեկտրոնային փոստով կամ որևէ այլ միջոցով ցանկացած ֆայլ, որը պարունակում է վիրուսներ, կոդեր, տեքստային ֆայլեր, ծրագրակազմ կամ նմանատիպ տարրեր, որոնք կարող են խաթարել, ընդհատել, ոչնչացնել, վնասել կամ սահմանափակել ցանկացած ծրագրային ապահովման, սարքավորումների կամ հեռահաղորդակցության նյութի գործառույթները,
 • Կայքը, նրա սերվերները կամ Կայքին միացված ցանցերը խափանելը կամ ընդհատելը կամ համապատասխան պահանջները, ընթացակարգերը կամ կանոնները խախտելը,
 • Կայքի աշխատանքը խախտելը (ներառյալ ցանկացած փորձ), մասնավորապես՝ Կայքը վիրուսների ենթարկելով, Կայքի կամ նրա սերվերների խորհրդատվության գերբեռնվածություն ստեղծելով, «սպամ» ուղարկելով կամ Կայքի հաղորդագրությունների համակարգը ծանրաբեռնելով,
 • արտոնյալ կամ ոչ հրապարակային տեղեկատվության խորհրդատվություն կամ մուտք գործել սերվեր կամ հաշիվ, որի համար օգտագործողին ուղղակիորեն թույլ չի տրվում մուտք գործել,
 • փորձելով գնահատել կամ ստուգել Կայքի խոցելիությունը՝ խախտելով կայքի անվտանգությունը կամ նույնականացման միջոցառումները՝ առանց Ընկերության նախնական գրավոր համաձայնության,
 • ցանկացած անօրինական գործունեություն կամ որևէ այլ գործունեություն, որը կարող է խախտել Ընկերության, նրա դուստր ձեռնարկությունների, մասնաճյուղերի, մատակարարների (ներառյալ տեխնիկական մատակարարների և կապալառուների), հաճախորդների և երրորդ անձանց իրավունքները, ինչպես նաև ձեռնպահ մնալ երրորդ անձանց դա անելուն խրախուսելուց,
 • վերբեռնում, ցուցադրում, փակցնում, ուղարկում էլեկտրոնային փոստով կամ որևէ այլ միջոցով ցանկացած չպահանջված կամ չթույլատրված առևտրային կամ գովազդային բովանդակություն, անպետք նամակներ, սպազմ, շղթաներ կամ որևէ այլ միջնորդություն,
 • վերբեռնում, ցուցադրում, ուղարկում էլեկտրոնային փոստով կամ որևէ այլ միջոցով ցանկացած անօրինական, վնասակար, զրպարտիչ, վիրավորական, ռասիստական, գռեհիկ, անպարկեշտ, սպառնացող, բռնի, պարկեշտության դեմ, երրորդ անձանց իրավունքների ոտնահարում, խեղդող կամ նվաստացնող բովանդակություն կամ նմանատիպ այլ միջոցներ,

Յուրաքանչյուր օգտատեր պետք է հետևի ցանկացած և բոլոր կիրառելի կանոնակարգերին, օրենքներին և կանոններին, որոնք կապված են Ինտերնետում օգտագործողի վարքագծի և տեխնիկական տվյալների փոխանցման հետ:

Անհրաժեշտության դեպքում, Ընկերությունն իր բացարձակ հայեցողությամբ իրավունք է վերապահում դադարեցնել կամ չեղարկել ցանկացած օգտատիրոջ մուտքը դեպի Կայք առանց ծանուցման՝ սույն Պայմաններով և/կամ օժանդակ փաստաթղթերով նախատեսված օգտատիրոջ պարտավորությունների խախտման դեպքում՝ չհակասելով այդպիսի վնասի փոխհատուցմանը:

1.4. Օգտագործողի կողմից ստեղծված բովանդակություն (եթե կիրառելի է)

Օգտագործողները բացառապես պատասխանատվություն են կրում ցանկացած բովանդակության համար, որը նրանք կարող են տեղադրել կամ վերբեռնել Կայքում, ինչպես նաև այդպիսի բովանդակության բացահայտման, հեռարձակման, փոխանցման կամ հասանելի դարձնելու հետևանքների համար: Ընկերությունը չի հետևում կամ հաստատում օգտատերերի կողմից ստեղծված որևէ բովանդակություն, կարծիք, առաջարկ կամ ծանուցում, և Ընկերությունը հրաժարվում է ցանկացած պատասխանատվությունից նման բովանդակության առնչությամբ՝ կիրառելի օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով:

Այնուամենայնիվ, Ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում, բայց ոչ պարտավորություն՝ վերահսկելու Կայքի օգտագործումը և հեռացնելու ցանկացած բովանդակություն, որն իր հայեցողությամբ կխախտի այս Պայմանները և Դրույթները, կարող է լինել վիրավորական, անօրինական կամ որևէ այլ կերպ առարկելի:

Օգտատերը ընդունում է, որ Ընկերությունը կարող է ազատ և խաղաղ կերպով օգտագործել, անվճար և առանց որևէ սահմանափակման, Կայքում տեղադրված ցանկացած բովանդակություն , որպեսզի ցուցադրվի Կայքում, ինչպես նաև ցուցադրվի, վերարտադրվի ցանկացած այլ կրիչի վրա, ամբողջ աշխարհում, Ընկերության, նրա արտադրանքի և ծառայությունների առաջմղման և գովազդի համար:

1.5. Անպատշաճ բովանդակության մասին հաղորդում

Օգտագործողները կարող են զեկուցել Ընկերությանը ցանկացած ոչ պատշաճ բովանդակության մասին՝ կապ հաստատելով «Կապ» բաժնի միջոցով:

 

 1. ԿԱՅՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /Մտավոր Սեփականություն/

Կայքը և դրա յուրաքանչյուր տարր (ներառյալ բոլոր տեքստերը, պատկերները, վեբ էջերը, ձայնը, տեսանյութը, դիզայնը, ապրանքանիշերը, լոգոները և Կայքում հասանելի կամ հասանելի այլ նյութեր), ինչպես նաև ցանկացած ծրագրային ապահովում, որն անհրաժեշտ է օգտագործել նախկինի հետ կապված, տվյալների բազաները և տեղեկագրերը («Բովանդակություն»), կարող են պարունակել գաղտնի  տեղեկատվություն, որը պաշտպանված է մտավոր սեփականության իրավունքներով կամ այլ օրենսդրությամբ:

Եթե Կայքում այլ բան ուղղակիորեն նշված չէ, Ընկերությանը պատկանում է բացառապես Բովանդակության հետ կապված բոլոր մտավոր սեփականության իրավունքները, և Ընկերությունը որևէ օգտվողի չի տրամադրում որևէ լիցենզիա կամ այլ իրավունք, բացի Կայքը դիտելու իրավունքից:

Կայքի Բովանդակության (ամբողջությամբ կամ մասնակի) վերարտադրումը թույլատրված է միայն տեղեկատվության անձնական և մասնավոր օգտագործման նպատակով: Բովանդակության ցանկացած վերարտադրում կամ օգտագործում կամ այլ շահագործում որևէ այլ նպատակների համար (ինչպիսին էլ լինի ձևը կամ տեսակը) ուղղակիորեն արգելված է:

Օգտագործողները չպետք է պատճենեն, փոփոխեն, ստեղծեն ածանցյալ աշխատանքներ, հավաքագրեն, ապակոմպիլյացիա անեն, վերագրեն, ենթալիցենզավորեն կամ փոխանցեն Կայքի որևէ բովանդակություն կամ Կայքի հետ կապված որևէ նյութ (ներառյալ ծրագրային ապահովումը):

Ի թիվս այլ բաների, Դուք չպետք է.

 • ցանկացած ձևով վերարտադրեք, պատճենեք, փոփոխեք, ստեղծեք ստեղծագործություններ, կառուցեք, վերակառուցեք, տարածեք, փոխանցեք, ցուցադրեք, հրապարակայնորեն ցուցադրեք, հրապարակեք, վաճառեք, վերագրեք Ձեզ կամ որևէ մեկին, ենթալիցենզավորեք, հասանելի դարձնեք երրորդ անձանց և վաճառեք Պաշտպանված տարրերը՝ ամբողջությամբ կամ մասամբ;
 • ամբողջությամբ կամ մասնակի փոփոխեք կամ վերափոխեք Պաշտպանված տարրերը, օրինակ՝ Կայք չթույլատրված մուտք ունենալու և դրան միանալու ցանկացած այլ եղանակով, բացառությամբ Ընկերության Կայքում այդ նպատակով նախատեսված միջերեսային կապերի միջոցով:

           

–          Այս Կայքում օգտագործվող բոլոր ապրանքանիշերը, ինչպես նաև հարակից լոգոները, ձևաթղթերը, պիտակները և https://istyle.am -ին առնչվող այլ ինտելեկտուալ սեփականություն հանդիսանում են « iSTYLE » ապրանքանիշի սեփականությունը, որն էլ հանդիսանում է «Արս-Պետ» ՍՊԸ-ի սեփականությունը (այսուհետ՝ iSTYLE): « iSTYLE » ապրանքանիշերը չպետք է օգտագործվեն դրանց հետ չառնչվող ապրանքների կամ ծառայությունների հետ կապված, ինչպես նաև այնպիսի եղանակներով, որոնք կարող են հանգեցնել թյուրիմացությունների կամ ստորացնելու և վարկաբեկելու «iSTYLE»-ը: Բոլոր այլ ապրանքային նշանները պատկանում են իրենց համապատասխան սեփականատերերին, որոնք կարող են կամ չեն կարող հաշվետու լինել, կապված լինել կամ ֆինանսավորվել « iSTYLE »-ի կողմից:

–          Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում կայքերում տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտության կամ առկայության համար, որոնց կարող եք այցելել Կայքի հղումներից («Կցված կայքեր»): Կապված կայքերի հղումները չեն հանդիսանում « iSTYLE »-ի հաստատում կամ կապ այս կայքերի, դրանց բովանդակության, ապրանքների, գովազդի կամ դրանցում ներկայացված այլ նյութերի հետ: « iSTYLE »-ը նման կապակցված կայքերի հեղինակը կամ խմբագիրը չէ և չի վերահսկում դրանք: Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ «iSTYLE»-ը չի ընդունում որևէ ուղղակի կամ անուղղակի պատասխանատվություն որևէ կորստի կամ վնասի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրաբար առաջացել է կամ բխում է նման Կապակցված կայքերում հասանելի բովանդակությունից, ապրանքներից կամ ծառայություններից:

 

 1. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ընկերությունն ապահովում է Կայքի օգտատերերի կողմից բացահայտված անձնական տեղեկատվության պաշտպանությունը:

Ընկերությունը հրավիրում է օգտատերերին ծանոթանալ Գաղտնիության քաղաքականություն հղմանը, որը ցույց է տալիս անձնական տվյալների մշակումը երաշխավորելու համար կիրառվող դրույթները: Օգտատերերի անձնական տեղեկատվության հավաքագրումը, մշակումը, օգտագործումը, փոխանցումը, պահպանումը և պաշտպանությունը կարգավորվում են Գաղտնիության և Քուքիների քաղաքականությամբ:

 1. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունը ջանում է հնարավորինս ապահովել, որ այս կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը լինի ճիշտ  և արդի: Այնուամենայնիվ, Ընկերությունը չի կարող երաշխավորել Կայքում ներկայացված տեղեկատվության ճշտությունը, ճշգրտությունը կամ սպառիչ լինելը:

Ընկերությունը թույլ է տալիս անվճար մուտք գործել Կայք և հրաժարվում է ողջ պատասխանատվությունից և որևէ դեպքում պատասխանատվություն չի կրում.

 • Կայքի կամ կայքի միջոցով հասանելի ծառայությունների մատուցման ցանկացած ընդհատման համար,
 • վրիպակների, վիրուսների և նմանատիպ տեխնիկական խնդիրների առաջացման համար, որոնք բացասաբար են ազդում այս Կայք մուտք գործելու ձեր կարողության վրա,
 • Կայքում առկա տեղեկատվության կամ բովանդակության հետ կապված ցանկացած անճշտության, մեկուսացված և չնախատեսված սխալի կամ բացթողման համար,
 • երրորդ կողմի խարդախ ներխուժման հետևանքով առաջացած ցանկացած վնասի համար,
 • և ընդհանուր առմամբ՝ ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի կամ հետևանքային վնասի, կորստի կամ վնասի համար՝ անկախ պատճառից, ծագումից, բնույթից կամ
 • հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ Կայք ցանկացած տեսակի մուտքի կամ այն ​​մուտք գործելու անհնարինության կամ վերջինիս կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ստացվող որևէ տեղեկատվության վրա հիմնվելու հետևանքով:
 • տեխնիկական սխալների պատճառով առաջացած թերությունների, այդ թվում պատվերների չստացման համար:

4.1. Օգտագործման սահմանափակումներ

Կայք մուտք գործելը տրամադրվում է ժամանակավոր հիմունքներով, և մենք իրավունք ենք վերապահում փակել կամ փոխել Կայքն առանց ծանուցման: Մենք պատասխանատվություն չենք կրելու, եթե Կայքը ինչ-ինչ պատճառներով անհասանելի դառնա որևէ ժամանակահատվածում: Արգելվում է փոփոխել, պատճենել, վերարտադրել, տարածել, վերահրատարակել, վերբեռնել, տեղադրել կամ փոխանցել այս Կայքից որևէ նյութ՝ առանց «iSTYLE»-ի նախնական գրավոր համաձայնության: «iSTYLE»-ին են պատկանում Կայքի և դրանում տեղադրված ցանկացած նյութի նկատմամբ մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։ Այս կայքի օգտագործումը կամ մուտքը դեպի ձեզ չի փոխանցում ձեզ որևէ իրավունք, ներառյալ մտավոր սեփականության իրավունքները։ Կայքի հետ կապված բոլոր իրավունքները, լիազորությունները և եկամուտները մնում են «iSTYLE»-ի՝ «Արս-Պետ» ՍՊԸ-ի սեփականությունը: Նյութերը տեղադրվում են Կայքում բացառապես օրինական նպատակներով:

 

4.2. Պատասխանատվության սահմանափակում

Օրենքով սահմանված չափով, «iSTYLE»-ը սույնով հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից ցանկացած կորստի համար (ներառյալ՝ առանց սահմանափակման, ուղղակի, անուղղակի կամ հետևանքային վնասներ կամ կորուստներ, կորցրած շահույթ, եկամուտների կորուստ, գուդվիլի կորուստ, բիզնեսի կասեցում, տվյալների կորուստ կամ տեղեկատվություն, ինչպես նաև տույժեր՝ անկախ այն բանից, թե « iSTYLE »-ը ուղղակիորեն տեղեկացված է եղել այդպիսի կորստի կամ վնասի հնարավորության մասին, ցանկացած տեսակի վնասի կամ վնասի մասին՝ անօրինական գործողությունների, պայմանագրի խախտման կամ այլ պատճառներով Կայքի օգտագործումը, մուտքը կամ Կայքն օգտագործելու անկարողությունը կամ դրա վրա կամ կապակցված կայքերում տեղադրված որևէ նյութ, կամ նաև առաջացած համակարգչային վիրուսի կամ Կայքի աշխատանքի ձախողման, սխալի, ընդհատման, թերության կամ ուշացման հետևանքով: Կայքում տեղադրված նյութերը կարող են պարունակել անճշտություններ և տպագրական սխալներ: Նյութերը տեղադրվում են Կայքում իրենց սկզբնական վիճակում և առանց որևէ տեսակի երաշխիքի, հստակ կամ ենթադրյալ: «iSTYLE»-ը, օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, հրաժարվում է որևէ պատասխանատվությունից անփութության համար և չի տալիս խոստումներ կամ երաշխիքներ՝ բացահայտ կամ ենթադրյալ (լինի օրենքով, նախադեպային իրավունքով, առևտրային սովորույթներով և այլն), ներառյալ, առանց սահմանափակման, առևտրականության երաշխիքներ, համապատասխանությունը որոշակի նպատակի համար կամ որևէ իրավունքի չոտնահարում։ « iSTYLE »-ը չի երաշխավորում և չի խոստանում Կայքի անխափան կամ առանց սխալների աշխատանքը, բովանդակության ճիշտությունը կամ հուսալիությունը, Կայքում կամ սերվերում վիրուսների կամ այլ վնասակար բաղադրիչների բացակայությունը: « iSTYLE »-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Կայքում պարունակվող տեղեկատվության օգտագործման կամ դրա արժանահավատության համար՝ ճշտության, հուսալիության կամ այլ բնութագրերի առումով: Անհրաժեշտ սպասարկման, վերանորոգման կամ ուղղման բոլոր ծախսերը մնում են ձեզ վրա (ոչ Ընկերության):

 

 1. ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՕՐԵՆՔ

Սույն Պայմաններն ու Դրույթները կարգավորվում են Հայաստանի օրենսդրությամբ:
Եթե ​​այլ բան չի պահանջվում օրենքով, օգտվողները և Ընկերությունը սույնով անդառնալիորեն ենթարկվում են Երևանի, Հայաստանի իրավասու դատարանների բացառիկ իրավասությանը ցանկացած պահանջի կամ հարցի վերաբերյալ, որը բխում է կամ կապված Կայքի բովանդակությունից կամ օգտագործումից, ներառյալ  երաշխավորության, ամբաստանյալների բազմության կամ պարզեցված վարույթների դեպքում։

« iSTYLE »-ը, որը վերահսկում և կառավարում է այս կայքը Հայաստանից, չի երաշխավորում, որ այդ նյութերը տեղին են կամ հասանելի այլ երկրներում օգտագործման համար:

X