Օնլայն Ապառիկ - iSTYLE

Պատվերի կարգավիճակ

                                                                            ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ:ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՆ Ու ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

Այս պայմաններն ու կանոնները կիրառվում են www.istyle.am կայքի օգտագործման համար, որը կառավարվում է iSTYLE ՍՊԸի կողմից:

 

Կայքում նշված գները ներառված են ԱԱՀով:

 

Հնարավոր են ցուցադրվող ապրանքների քանակի և գների անճշտություններ: iSTYLE ՍՊԸն իրեն իրավունք է վերապահում չկատարել սխալ գներով կամ քանակությամբ պատվերներ:1.Գնման համաձայնություն 

 

Սպառողի և iSTYLE.AM-ի միջև առևտրային հարաբերությունների սկիզբը սկսվում է օգտագործողի կողմից պատվերի ուղարկմամբ, այն է `պահանջվող անձնական կամ ընկերության տվյալները լրացնելուց հետո, ապրանքների առք ու վաճառքի ընդհանուր պայմաններին համաձայնեցնելով:Ընդունելով ընդհանուր պայմանները ՝ օգտատերը հաստատում է,որ կարդացել է առցանց խանութում մոդելին ուղեկցող լրացուցիչ նյութերն ու փաստաթղթերը՝ նշելով գովազդային առաջարկները, երաշխիքային պայմանները և երաշխիքային քաղաքականության առանձնահատկությունները, ինչպես նաև սպառման միջոցներին վերաբերող պայմանները,եթե այդպիսիք առկա են:

 

2.Սկսեք պատվեր

 

Պատվերի կատարումը սկսվում է ընկերության աշխատակցի կողմից,դրան ծանոթանալուց հետո: Եթե պատվերն ուղարկվում է ընկերության համար ոչ աշխատանքային օր կամ աշխատանքային ժամերից դուրս, բայց աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում, ապա դրա կատարումը կսկսվի համապատասխանաբար ՝ հաջորդ աշխատանքային շաբաթվա սկզբին կամ հաջորդ աշխատանքային օրը: Պատվերը ուղարկելու և դրա գործարկման միջև ընկած ժամանակահատվածում պատվիրված ապրանքների արժեքի փոփոխության դեպքում հաճախորդը վճարում է ապրանքը այն գնով, որով նա պատվիրել է:

 

Պատվիրված ապրանքի առաքումը Երևանում` հաճախորդի նշած հասցեով կիրականացվի առկա ապրանքների պատվերի հաստատումից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պատվերի հաստատումը կատարվում է հեռախոսազանգի կամ էլ. Փոստի միջոցով:Նշված ժամկետը գործում է առաքման դեպքում կանխիկ եղանակով (առաքման ժամանակ առաքիչին կանխիկ) և բանկային փոխանցումով վճարումը ստանալուց հետո: Ժամը 18:00-ից հետո տեղադրված պատվերները մշակվելու են հաջորդ աշխատանքային օրը:

 

3.Պատվերի փոփոխում կամ չեղարկում

 

Հաճախորդն իրավունք ունի փոխել իր պատվերը կամ չեղյալ հայտարարել այն աշխատանքային օրվա ընթացքում `ապրանքանիշի հաստատման պահից մեկ ժամվա ընթացքում: Եթե հաշիվապրանքագիր է տրվում, այն չեղյալ է հայտարարվում կամ տրվում է վարկային նշում: Քարտով վճարման եղանակի դեպքում գումարը վարկային գործառնությամբ վերադարձվում է քարտային հաշվին:

 

4.Առաքում ստանալուց հրաժարվելը

 

Սպառողն իրավունք ունի հրաժարվել պայմանագրից և ապրանքները վերադարձնել ապրանքի ստացման պահին,դրանք ուսումնասիրելուց հետո,առանց ակտիվացման և օգտագործման:Ապրանքները չպետք է ունենան վնասված արտաքին տեսք, պետք է զերծ լինեն քերծվածքներից:

X